06 Лис, 2017

Коротко про режисерський метод Олега Драча

перетворення

Повна назва: Метод Креативної структурованої імпровізації.

(Створений в пошуковій практиці акторської імпровізаці у СУДіЯ А.К.Т при НЦТМ ім. Леся Курбаса у Києві.).

Мета МКСІ: Виховання актора – особистості, розумного арлекіна, здатного самостійно творити сценічні твори в роботі з темою. Самоорганізація акторської природи через створення театральних сценічних творів; (роль, дійство, креатива), а також текстових структур для сцени (монологи та діалоги). Дослідження новітніх театральних процесів.

Засоби: Тренінги. Методичні вправи. Лабораторні дослідження. Майстерні – студії, Майстеркласи.

Зміст: Акторська гра. Відкриття нових ігрових структур в імпровізації. Експериментування з відомими формами в пошуку невідомих змістів і навпаки. Акторська імпровізація на тему персонажа. Драматургічна робота з текстовими матеріалами у творенні монологу персонажа. Поведінкові стилізації від образу (предмет, об’єкт, з порушенням).  Простір і  мізансцени. Тіло твору, дійство, вистава- креатива.

Терміни роботи: Постійний пошуковий творчий процес.

Формула МКСІ : Від образу до дійства.

Логістика проведення роботи креатора:

Уявний об’єкт (предмет). Внесене уявне порушення (дефект), котре впливає на функціональність об’єкту. З уявного в дійсне – Перетворення звичної ходи актора через асоціативні манки від цього об’єкту з порушенням. Створення персонажної стилізованої ходи ( від манери кроку і  до постави тіла) та характерної жестикуляції і міміки. Перетворення порушення об’єкту на внутрішній конфлікт персонажа. Створення зовнішньої ситуації (обставини персонажа). Створення  монологу персонажа через сповідальний вислів. Корективи що до тематики монологу персонажа. Фіксація тексту. Композиційне структурування тексту. Образні стилізації (не менше п’яти) і поведінкові рухи. Поєднання образних стилізацій з текстом через імпровізацію. Фіксація і повторення у напрямку до більш точної структури твору. Створення текстів через імпровізаційну структуровану поведінку в просторі. Перетворення текстів у просторову поведінку креатора.  Фіксація  креативи. Показ.

 Етапи роботи в класі за МКСІ:

ПЕРШИЙ

Робота з особистістю креатора.

Тиша, простір, час. Концентрація і хаос.  Внутрішня тиша. Нейтральність фізики, менталу, емоційності, як оприсутнення тут і тепер. Енергетичні центри – чакри, активація через зосередження уваги на чеснотах. Триєдина свідомість. Споглядальність у триванні й керуванні творчими процесами в трикутнику; Свідомість, Сутність, Персона.

Зміст цього етапу:

Пробудження творчого потенціалу особистості креатора. Духовне структурування творчого Я особистості.

ДРУГИЙ

Персона.

Ігровий тренінг персони в сценічному просторі.

Входження в простір і перетворення вільного руху в структуровану поведінку: творення гри крокування з кількома точками уваги.

 1. Кожен крок залишає по собі світловий слід. Форма цих слідів різної геометрії та різнокольорових відтінків.
 2. Димка тіла у просторі. Уявний густіший в залежності від динаміки руху тіла кольоровий дим у просторі.
 3. Дихання як незалежний від руху ігровий процес. Довжина та інтенсивність вдиху і віддиху не ілюструє поведінку тіла у просторі.
 4. Здобування голосу. Голосні. Споглядання за виникненням змістових та емоційних імпульсів.
 5. Гра з голосними через артикулювання. Робота в монодії та парні взаємодії.

 Зміст цього етапу:                                                                                                 

Такий тренінг розвиває пластику, вправляє силу волі, концентрує і загострює увагу, розвиває фантазію, енергетику, емоційність, відкриває особисті інструменти для утримання цих процесів через спонтанність інтуїтивності в грі креаторів.

ТРЕТІЙ

Образотворення і образна поведінка.

Уявний предмет, об’єкт з порушеннями. Порушення, як фізичний знак – нюанс на тілі предмету (об’єкту), що відбивається на емоційному екрані креатора. Крок і асоціативна взаємодія з об’єктом з порушенням через образне перетворення нейтральної ходи в образну поведінку від стопи до усієї пластики фізичного тіла.  Перетворення образної поведінки у стилізації через оприсутнення в спонтанних інтуїтивно зчитуваних уявою обставинах персонажа. Дослідження асоціативних імпульсів у проявленні внутрішніх конфліктів у тій чи іншій з образних стилізацій. Фіксація характерних рухів образної стилізації в чіткому темпоритмі. Створення наступної стилізації. Загальна кількість стилізацій має бути не менше п’яти від спільного образу – об’єкту з порушенням також з різними об’єктами-предметами. Гра в просторі через спонтанну імпровізовану поведінку на основі п’яти образних стилізацій.

 Зміст цього етапу:

 1. Тренування розототожненості у взаємодії Свідомість – Сутність – Персона.
 2. Персона персонажиться стилізованими поведінками, а сутність віддзеркалює точніші рівні взаємодії та править гру запобігаючи випаданню в реалістичне (побутове) життєподібне поведінкове існування.
 3. Свідомість тренується в триванні дистанціювання до сутнісного і персонального досвідів і стосовно елементів сюжетних змістів, здобутих в процесі імпровізацій образними стилізаціями. Розширення інтуїтивного поля.

ЧЕТВЕРТИЙ

Від персонажа до персони.

Створення  образної поведінки. Від фізичного до емоційного, від емоційного до усвідомлення внутрішнього порушення і відкриття внутрішнього конфлікту персонажа. Від ВНК до жесту, руху і народження слова, фрази, речення – висловлення – монолог. Повторення і розкладання змістів монологу в лінійній композиційній структурі. Визначення теми монологу.  Фіксація тексту. Опрацювання тексту з подальшими правками через гру в темі. Перетворення монологу в стилізовану гру в сценічному просторі зафіксованими п’ятьма образними стилізаціями в обраній темі через репетиційний процес. Розкладання поведінки креатора у сценічному просторі. Мізансценізування.  Створення цілісного сценічного монотвору – креативи.

Зміст цього етапу;

 1. Напрацювання навиків утримання дистанції що до образних поведінок (стилізацій) у грі креатора.
 2. Тренування свідомої роботи з образом.
 3. Внутрішній конфлікт і його обставини в процесі створення лінійного монологу.
 4. Драматургічна фаза опрацювання текстових структур.
 5. Навики поєднання лінійного монологу з різними (п’ятьма) образними стилізаціями.
 6. Перетворення лінійної структури монологу в нелінійну природу існування персони креатора.
 7. Повторення фіксованих ігрових структур напрацювання навиків режисерського освоєння простору сцени і розкладання поведінки персони креатор у сценічному просторі.

П’ЯТИЙ

Створення композиції.

Режисерські монтажні структури спільного дійства. Визначення спільної теми. Корекція текстових структур що до спільної теми. Розміщення в часі і просторі монологів персонажів. Пошук і напрацювання групових, парних взаємодій. Постановка сценічного дійства – Креативи. Фіксація текстової структури і сценічної дії. Показ. Прокат.

 Зміст цього етапу;

 1. Засвоєння особливостей природи драматичної сцени і природа постдраматичної ігрової композиції.
 2. Напрацювання навичок розпізнавання природи Сюжетних структур і їх відмінність від полісюжетності дійства.
 3. Опанування вміннями стояти у процесі гри від персони особистості креатора.
 4. Еквілібристика енергетично-емоційними імпульсами і творення поведінкових зигзагів у грі креатора.
 5. Недосказаність, як провокація уяви реципієнта.
 6. Гра з очікуваннями реципієнта від власного очікування до очікувань глядача.
 7. Показ і постпоказова корекція нюансів тексту і поведінки.
 8. Повторні покази.

 

Даний метод підтверджений створеними креативами НАВІЙНА, СІМ, ВІСТЬ, створені у театральній лабораторії «СТУДіЯ А.К.Т.» НЦТМ ім. Леся Курбаса. А також спільно з ProEnglish Theatre  креатива «Тіні Забутих…» 2017. Майстеркласами проведеними в театрах та театральних школах України і Польщі 2012-2017 роки. Також навчальними практикумами  Літньої Школи у Криворівні. 2012 – 2017 роки.

А.К.Т

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>